Kattförsäkring.nu

Agria kattförsäkring

2.5

Maxersättning: 120 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1 200 kr & 15% – 5 000 kr & 25%
Självriskperiod: 135 dagar
Livförsäkring upphör: 13 år

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Agria kattförsäkring?

 • Ersätter upp till 120 000 kr
 • Lägst självrisk
 • Stort utbud av tilläggsförsäkringar

Enligt Agria är det bästa med deras kattförsäkring att de har högsta ersättningsbeloppet på marknaden, att detta belopp inte sänks över tid samt att de inte har någon åldersgräns. I jämförelse med andra försäkringsbolag så är det tydligt att det just är dessa punkter som är Agrias styrka.

Med ersättningsbelopp på maximalt 120 000 kr ligger de överlägset högst och detta utan att beloppet sänks under kattens levnadstid. Då det inte finns någon åldersgräns kan även äldre katter försäkras hos Agria.

Agria Djurförsäkring är försäkringsbolaget som framförallt erbjuder djur och djurrelaterade försäkringar. Det är ett dotterbolag till Länsförsäkringar vilket gör att Agria även marknadsförs av detta försäkringsbolag.

Karenstid

Som de allra flesta försäkringsbolag tillämpar Agria en karenstid på 20 dagar. Därmed kan inte försäkringen utnyttjas under de första 20 dagarna efter att den tecknats. Karenstiden tas däremot bort om katten försäkras före en ålder av 16 veckor, inom 10 dagar efter leverans och att det vid detta tillfälle finns ett veterinärvårdsintyg utan anmärkningar som inte är äldre än sju dagar.

Ålder

Veterinärvårdsförsäkringen kan tecknas när katten är 6 veckor (som hos alla försäkringsbolag). En fördel är däremot att det inte finns någon övre gräns. Oavsett ålder kan katten försäkras hos Agria.

Även livförsäkringen kan tecknas från 6 veckors ålder. Maximal ålder är här 5 år (finns en del bolag som har gräns på 8 eller 9 år). Livförsäkringen upphör vid 13 års ålder vilket är på högsta nivå.

Veterinärvård

När försäkringen tecknas går det att välja på ersättningsbelopp på 30 000 kr, 60 000 kr eller 120 000 kr. Med nivån 120 000 kr är Agria bäst på marknaden. Vanliga nivåer är annars kring 50-60 000 kr.

Sänkning

Det är även mycket positivt att Agria inte tillämpar någon sänkning på försäkringsbeloppet. Försäkringen kan tecknas från att katten är 6 veckor och oavsett när den tecknas så gäller alltså det gällande försäkringsbeloppet.

Dessa fördelar gör att betyget gällande försäkringsbelopp på veterinärvård ges absolut högsta betyg. Enda negativa är att med högre ersättningsbelopp kommer även högre premier.

Livförsäkring

Grunden i kattförsäkringen är veterinärvårdsförsäkringen och ett vanligt tillägg är livförsäkringen. Övriga tillägg kan läsas om längre ner. Livförsäkringen kan tecknas vid maximalt 5 års ålder och gäller till 13 års ålder.

Försäkringen ersätter marknadsvärdet på katten om den dör av sjukdom eller olycksfall alternativt om en veterinär anser att avlivning är det mest humana alternativet.

Försäkringsbeloppet sänks med 20% varje år från att katten blivit 8 år. Sänkning sker inte under 1000 kr.

Självrisk

Agria erbjuder flexibel självrisk vilket betyder att det finns flera olika nivåer att välja på. Den fasta självrisken kan väljas på 1200 kr, 1950 kr, 2850 kr eller 5000 kr. Den rörliga är 15% eller 25%. Med fast avgift på 1200 kr och rörlig på 15% ligger de bland de lägsta gällande självrisknivå. Väljs istället det dyraste alternativet med 5000 kr + 25% ligger de bland de högsta.

Ett brett spann som gör att alla kan hitta önskad självrisk och därigenom påverka premien.

Självriskperioden är 125 dagar. Under denna period betalas aldrig mer än en fast självrisk. På denna punkt är de på standardnivå.

Pris

Aktuellt pris på kattförsäkringen går att räkna ut på Agrias hemsida. Där anges bland annat kattens födelsenummer samt försäkringstagarens personnummer. Utöver det även kön, medlemskap i kattklubb och om katten är registrerad eller inte. På några sekunder presenteras priset.

Genom att sedan ändra ersättningsbelopp, självrisknivå och lägga till eventuella tilläggsförsäkringar kan priset justeras.

Rabatter

Agria kanske inte är det billigaste försäkringsbolaget. Men det går att rabatt på premien via flera punkter. Genom att kombinera flera rabatter kan man som mest få 50%.

 • 10% webbrabatt Ansök online och få 10% rabatt på första året
 • Teckna tidigt Om försäkringen tecknas innan kattungen blivit fyra månader ges 30% rabatt under första försäkringsåret. Eftersom kattens ålder anges vid ansökan ges rabatten automatiskt.
 • Medlem i rasring Medlemskap i Sverak ger 10 % rabatt. Rabatt ges även för medlemskap i en rad olika klubbar så som Birmasällskapet, Skogskattsslingan och The Maine Club.
 • ID-märkta huskatter Är hus-, bland- eller bondkatten ID-märkt ges 10% rabatt.
 • Uppfödarrabatt De som har registrerat kennelnamn kan få rabatt
 • Mängdrabatt Är det tre eller fler katter som ska försäkras kan man välja samlingsavtal vilket ger ett lägre pris än att teckna en separat försäkring för varje katt.
 • Agriakortet Med Agriakortet ges alltid 300 kr rabatt på den fasta självrisken om det betalas med kortet. Kortet har även andra förmåner för djurägare.

Tilläggsförsäkringar

 • Avelsförsäkring Specialförsäkring för de som jobbar med kennelverksamhet.
 • Dolda Fel Även denna försäkring är anpassad för uppfödare. Den kan ge ersättning om köparen av en kattunge upptäcker så kallade Dolda fel och därmed vill häva köpet. Denna ingår i avelförsäkringen men kan annars tecknas separat.
 • Kattkullsförsäkring Försäkring för uppfödare av blandraskatter eller oregistrerade katter. Ger veterinärvård för katterna från födseln fram till leverans (max 4 månader).
 • Leveransförskäring Försäkring som gäller fem dagar efter leverans om katten köpts från djurhem som Agria samarbetar med. Eftersom den bara gäller så kort tid är det viktigt att sedan teckna en komplett försäkring.
 • Agria Trygghet Blir katten alvarligt sjuk eller skadas nära inpå en bokad resa (som katten inte nödvändigtvis behövt följa med på) kan det vara skönt att kunna boka av resan och ge den omvårdnad som katten behöver. Med Agria Trygghet betalas avbokningskostnaden i detta fall. Även ombokningskostnader kan ersättas om resan behöver bokas om så att man kan komma hem tidigare. Utöver resetrygghet innebär även försäkringstillägget att inackorderingskostnader kan ersättas i det fall som ägaren blir så sjuk eller får personskada att katten inte kan tas hand om (krävs läkarintyg).
 • Medicin Ger ett utökat skydd för kostnader kring receptbelagd medicin. Kan även ge ersättning för regelbunden medicinering vid exempelvis diabetes.