Tilläggsförsäkringar till katten

Ett flertal försäkringsbolag har tilläggsförsäkringar till kattförsäkringen. Dessa kan tecknas i samband med att veterinärvårdsförsäkringen tecknas eller vid ett senare tillfälle. Det som kännetecknar tilläggsförsäkringarna är att de är utformade för att möta ett betydligt mer specifikt behov än vad den grundläggande veterinärvårdsförsäkringen gör. Det går därmed att skapa en mer individuellt anpassad försäkringslösning genom att teckna de tilläggsförsäkringars som passar utifrån egna behov.

Livförsäkring

Livförsäkring bör vara den vanligast förekommande tilläggsförsäkringen. Den går att teckna hos alla bolag som erbjuder kattförsäkring även om det kan skilja något gällande hur gammal katten maximalt får vara för att försäkringen ska få tecknas samt hur länge den sedan är gällande.

Livförsäkringen ger ersättning för marknadsvärde på katten när den dör. Är det bondkatter eller blandraskatter är därmed ersättningsnivån mycket låg.

Ersättning ges om katten dör av sjukdom eller olycka eller om en veterinär avgör att katten bör avlivas på grund av vissa sjukdomar. Det kan finnas krav på att försäkringen måste ha tecknats innan katten blivit en viss ålder för att ersättning ska ges vid avlivning.

När katten försäkras väljer försäkringstagaren ett livbelopp vilket därmed är den summa som betalas ut vid dödsfall. Det är däremot inte möjligt att försäkra över marknadsvärdet.

Reseförsäkring

De som har försäkringstillägget Reseförsäkring kan få ersättning för avbokad resa om detta måste ske på grund av att katten blivit allvarligt sjuk eller varit med om en olycka. Detsamma gäller om en privat resa måste avbrytas i förtid för att man snabbt ska kunna ta sig hem och ta hand om katten. Det fungerar alltså som ett vanligt avbeställningsskydd men med fokus på katten.

Med en reseförsäkring för katten ges även ett grundläggande skydd om katten är med på resan. Den kan bland annat ge ersättning om katten får exotiska sjukdomar som annars inte täcks av veterinärvårdsförsäkringen. Dessutom går det att få ersättning i det fall som kattpasset blir stulet eller kommer bort.

Avelsförsäkring

Om din katt används för avel kan en avelsförsäkring vara en rekommendation. Ersättning går att få vid infertilitetsutredning, kejsarsnitt, om en kattunge behöver vård eller avlider och för dolda fel. Vanligtvis får inte kattförsäkringar tecknas på en katt förrän den är sex veckor gammal. Men med avelsförsäkring är de alltså försäkrade från födseln.

Det kan krävas att man både har veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring hos försäkringsbolaget för att avelsförsäkringen ska få tecknas.

Medicin

En tilläggsförsäkring som ersätter för receptbelagd medicin. Kostnaden är någon hundralapp per år och då ersätts mediciner för upp till några tusen kronor/år.

Trygghet

Även detta tillägg kan ge ersättning om en resa behöver bokas av för att man ska kunna vara hemma med en allvarligt sjuk katt. Detta i likhet med Reseförsäkringen ( se ovan). Ersättning går även att få om resan behöver avbrytas och hemresedatum därmed tidigareläggs.

Genom avbeställningsskyddet ges en trygghet att det finns någon som kan ta hand om katten och det är precis detta som tillägget har fokus på – trygghet.

Blir kattägaren så sjuk att man är oförmögen att ta hand om katten ges ersättning för kattpensionat under en period. Det finns alltså alltid någon som kan ta hand om katten på bästa sätt.

Dolda Fel

Även om ”Dolda Fel” ingår i veterinärvårdsförsäkringen eller Avelsförsäkringen så kan avtalet förbättras med en specifik ”Dolda-fel-försäkring”. Det är en försäkring som vänder sig till uppfödare och kan ge ersättning om en katt säljs och det senare visar sig att det funnits ett dolt fel vilket uppfödaren förväntas ersätta.

Förbättrad veterinärvård

En del försäkringbolag erbjuder flera olika nivåer på veterinärvårdsförsäkringen. Genom att välja de större nivåerna ges högre ersättning för veterinärvård och även ersättning vid tillfällen då de lägre försäkringsnivåerna inte ger ersättning (ex. vid MR, CT och Scint). Försäkringsbolaget Moderna kallar exempelvis nivåerna för Enkel Veterinärvård och Dubbel Veterinärvård.

Andra bolag väljer att ha en grundförsäkring som sedan kan byggas ut med tilläggsförsäkringar för att förbättra veterinärvårdsförsäkringen.

Effekten blir alltså densamma även om det presenteras något olika.

Innehållet kan vara allt från förhöjd ersättningsnivå till rehabilitering och ersättning för receptbelagd medicin.

Användbarhet

Försäkringstillägget innebär att man kan få ersättning enligt livförsäkringens ersättningsnivå om katten förlorar sin avelsförmåga innan en viss ålder, om den måste tas ur avel pga. HCM eller om det blivit negativa tester på föräldradjuren.

Försäkringen kan alltså delvis liknas med avelsförsäkring men denna är mindre omfattande.

Rehabilitering

Försäkringstillägget ger ersättning för rehabiliterande åtgärder efter olycka eller sjukdom. Det krävs att veterinär ordinerat dessa åtgärder och att tidigare behandling av sjukdomen/skadorna gett ersättning från veterinärvårdsförsäkringen.

Försäkringen ger ersättning upp till en viss summa per år.

Kom ihåg att…

Det ett försäkringsbolag presenterar i en tilläggsförsäkring kan ingå som standard hos ett annat bolag. Jämför därför priser utifrån den kompletta försäkringslösning du har behov av.