Lassie kattförsäkring

Maxersättning: 150 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 14 dagar
Självrisk: 1 500 kr eller 3500 kr & 15% eller 25%
Självriskperiod: 365 dagar
Livförsäkring upphör: 13 år

Om Lassie och deras kattförsäkring

Försäkringsbolaget Lassie erbjuder Sveriges högsta veterinärvårdsbelopp på katt- och hundförsäkringar. Ett belopp som dessutom inte sänks över tid utan ligger på samma nivå så länge som katten är försäkrad. Någon övre åldersgräns finns inte för att försäkringen ska få tecknas.

Andra fördelar med kattförsäkringen är att den bara har 14 dagar karens och 365 dagars självriskperiod. Även dessa punkter är de bäst i Sverige på.

Försäkringen kan tecknas på tre olika nivåer (Mini, Mellan och Stor). Till detta kan självrisk väljas på olika nivåer samt livförsäkring tecknas som tillval. En svaghet är alltså att försäkringen inte har fler tilläggsförsäkringar och därmed inte kan anpassas i lika stor utsträckning som vissa andra kattförsäkringar.

Karenstid

Karenstiden hos Lassie är 14 dagar. Det är mycket bra då de flesta försäkringsbolag har upp mot 20 dagar.

Om en kattunge försäkras innan den fyllt 120 dagar gäller däremot ingen karenstid. Detta förutsatt att det finns ett veterinärintyg som kan visas upp när försäkringen tecknas. Intyget får inte vara mer än 7 dagar gammalt och ska vara utan anmärkningar.

Ålder

Veterinärvårdsförsäkringen kan tecknas från att katten är 6 veckor. Någon övre åldersgräns finns inte vilket innebär att försäkringen kan tecknas oavsett ålder på katten.

Även livförsäkringen kan tecknas från 6 veckors ålder. Katten får maximalt vara 5 år för att livförsäkring ska få tecknas. Vid 13 års ålder upphör försäkringsskyddet.

Veterinärvård

Lassies kattförsäkring finns att teckna på tre olika nivåer. Det som skiljer dem åt är både vilka försäkringsdelar som ingår samt ersättningsnivåer.

Mini

Mini ersätter veterinärvård upp till 30 000 kr per år samt Dolda fel för samma belopp. Inom veterinärvård ingår tandsjukdomar. Till försäkringen kan livförsäkring tecknas som tillval och självrisk väljas på flera olika nivåer.

Ersättning kan ges för FORL/TR men detta med 12 månaders karenstid från dagen då försäkringen tecknades.

För att kunna få ersättning från Dolda fel krävs att undersökning av veterinär genomförts inom de första 120 dagarna samt att katten varit oavbrutet försäkrad inom denna period.

Mellan

Utöver vad som ingår i ”Mini” ger ”Mellan” ersättning vid flera tillfällen. Detta är den populäraste nivån hos Lassie.

Veterinärvårdsförsäkringen gäller upp till 60 000 kr och även Dolda fel kan ersättas med upp till detta belopp. Samma summa täcker vid avancerad diagnostik och kejsarsnitt. Här ingår exempelvis MR, CT, cellgiftsbehandling och strålning. Rehabilitering och medicin ersätts med 6000 kr och om veterinär ordinerar specialfoder ersätts detta med upp till 3000 kr.

Stor

Lassie Stor har Sveriges högsta ersättningsnivå på veterinärvårdsförsäkringen. Försäkringen ersätter vid samma tillfällen som ”Mellan” men med högre ersättningsnivåer. För veterinärvård, Dolda fel, avancerad diagnostik, medicin och kejsarsnitt gäller 150 000 kr. För rehabilitering gäller 12 000 kr och för specialfoder 6000 kr.

Sänkning av veterinärvårdsbeloppet

Någon sänkning sker aldrig av veterinärvårdsbeloppet. Det betyder att katten är försäkrat till fullt veterinärvårdsbelopp så länge som försäkringen gäller.

Livförsäkring

Beloppet för livförsäkringen betalas ut om katten avlider efter skada eller olycka. I likhet med veterinärvårdsbeloppet sker ingen sänkning av livbeloppet över tid. Den är därmed på samma nivå fram till att livförsäkringen upphör att gälla dvs. när katten blir 13 år.

Självrisker

I likhet med de flesta kattförsäkringar erbjuds flera olika självrisknivåer. Genom att välja en högre självrisk blir årspremien lägre – men det kan istället blir dyrt när olyckan är framme.

Fasta självrisken kan väljas på 1500 kr eller 3500 kr. Den rörliga självrisken kan väljas på 15 % eller 25 %.

Självriskperiod

Självriskperioden är 365 dagar vilket är bäst i Sverige, tillsammans med Folksam och ManyPets. Efter ett försäkringsärende, då fast självrisk betalats, startas en självriskperiod. Även om veterinärvård krävs under de kommande 365 dagarna uppstår alltså inte någon fast självrisk. Däremot betalas alltid den rörliga delen.

Pris

Priset beror bland annat på ras, ålder, om katten är kastrerad och vald självrisknivå. Enklaste sättet att se aktuellt pris är att gå till priskalkylatorn och där svara på frågor kring katten. I slutet anges personnummer och mailadress varpå tre olika försäkringspaket (Mini, Mellan, Stor) presenteras med pris och innehåll. I detta läge kan självrisknivån väljas samt livförsäkring läggas till.

Rabatter

Lassie ger ersättning om olyckan är framme – och hjälper kattägaren att minska risken för att olyckor ska ske. I appen finns utbildningsmaterial och genom att ta del av detta ges poäng. Ju fler poäng som samlas desto större rabatt kan ges på försäkringen. Som mest går det att få 25 % rabatt på premien.

Ju mer kunskap du har om förebyggande åtgärder desto lägre premie. Ett gynnsamt upplägg för både kattägaren och försäkringsbolaget.

”Det borde finnas ett försäkringsbolag som kan hjälpa djurägare att hålla djuret friskt” / Grundaren Hedda Båverud Olsson till Dagens Industri.

Tilläggsförsäkringar

Den tilläggsförsäkring som kan tecknas är livförsäkringen – se ovan.


Se ditt pris

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Lassie kattförsäkring?

  • Sveriges högsta veterinärvårdsbelopp
  • Ingen övre åldersgräns för veterinärvård