Kattförsäkring.nu

Folksam kattförsäkring

Folksam kattförsäkring

2.3

Maxersättning: 50 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1 800 kr & 25% – 3 000 kr & 25%
Självriskperiod: 125 dagar
Livförsäkring upphör: 13 år

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Folksam kattförsäkring?

  • Valbar tilläggsförsäkring (förbättrad veterinärvård).
  • Har ”kattkullsförsäkring” för uppfödare.
  • Maxbelopp för veterinärvård är aldrig under 15 000 kr.

Folksam erbjuder två kattförsäkringar vilka ger olika stort försäkringsskydd. Bas är en grundläggande kattförsäkring med låg ersättningsnivå och utan möjlighet till ersättning för exempelvis medicin eller rehabilitering. Önskas mer ekonomiskt skydd bör istället Stor Veterinärvårdsförsäkring väljas med högre ersättningsnivåer.

Fördelen med Folksam sitter främst i enkelheten. Med två olika försäkringspaket kan man välja det som passar bäst utan att behöva jämföra och teckna olika tilläggsförsäkringar. På hemsidan presenteras de olika försäkringsdelarna och skillnaderna mellan Bas och Stor mycket tydligt.

Nackdelen hittas bland annat i maximal ålder för att få teckna försäkringen (6 år) samt att ersättningsbelopp på både veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring sänks succesivt efter en viss ålder. Det är även ovanligt få tilläggsförsäkringar och möjligheten att få rabatt är liten.

Karenstid

Karenstiden är 20 dagar på kattförsäkringen. Med andra ord går det inte att få ersättning från försäkringen de första 20 dagarna efter den tecknats. Det finns däremot ett sätt att undvika denna karenstid. Detta förutsatt att du fick ett veterinärvårdsintyg vid köptillfället, utan anmärkningar, som var maximalt 4 veckor gammalt. Det krävs även att katten var yngre än 14 veckor.

De flesta kattförsäkringar har liknande upplägg med karenstiden även om det finns både bättre och sämre alternativ.

Ålder

Veterinärvårdsförsäkring kan tecknas när katten är 6 veckor gammal. Det är en nivå som gäller hos samtliga försäkringsbolag. Det som skiljer försäkringsbolagen år är däremot hur gammal katten maximalt kan vara vid nyteckning av försäkring samt hur ersättningsmodellen ser ut.

Hos Folksam får katten maximalt vara 6 år för att försäkrings ska få tecknas. Det är bland de lägsta gränserna då flera andra bolag har gräns på 7-9 år eller ingen gräns alls.

Köper du en raskatt som är äldre än 3 år, som inte har försäkring, behövs ett veterinärvårdsintyg för att försäkringen ska få tecknas.

Även livförsäkringen kan tecknas från 6 veckors ålder. Detta upp till en ålder av 6 år. Även här ligger de lägre än många andra försäkringsbolag. En fördel är däremot att livförsäkringen gäller upp till 13 år vilket är på den högsta nivån.

Veterinärvård

Folksam erbjuder två paketlösningar på kattförsäkringar. Det är Bas och Stor. Det som främst skiljer dem åt är:

  • Ersättningsbelopp Bas ger maximal ersättning på 25 000 kr per år medan Stor kan ge upp till 50 000kr. Bas ligger därmed i nivå med de försäkringar som har absolut lägst ersättningsnivå.
  • Magnetröntgen, Datormografi, Scintigrafi Ingår ej i bas. Gäller för upp till 5 000 kr i Stor.
  • Mediciner och rehabilitering Ingår ej i bas. Gäller för upp till 3 0000 kr i Stor

Sänkning

Hos bägge försäkringspaketen sker sänkning av maxbeloppet från att katten blivit 8 år. På bas sker sänkning med 2 500 kr/år och på Stor 5 0000 kr/år. Den sänks däremot aldrig under 7 500 kr/ 10 000 kr.

Livförsäkring

Till försäkringen kan Livförsäkring tecknas som tillägg. Ersättning kan betalas ut från försäkringen i det fall som katten avlider eller måste avlivas på grund olycka eller sjukdom. Vid avlivning krävs det att en legitimerad veterinär anser att detta är bästa alternativet för katten. Vid vissa situationer går det även att få ersättning från livförsäkringen om katten förlorar avelsförmåga.

Ersättning är utifrån gällande marknadspris. Däremot minskar livbeloppet med 20% per år från att katten blivit 7 år. Det går däremot aldrig under 1000 kr.

Försäkringen kan tecknas från 6 veckor ålder och upp till 6 års ålder. Den gäller sedan upp till 13 år.

Självrisk

Det finns två självrisknivåer att välja på hos Folksam oavsett om du väljer Bas eller Stor veterinärvårdsförsäkring. Den rörliga självrisken är alltid 20% och den fasta går att välja på mellan 1800 kr och 3000 kr. Det är därmed ganska få val gällande självrisk.

Självrisk behöver inte betalas om skadan uppstått vid en attack från rovdjur eller vildsvin.

Självriskperioden är alltid 125 dagar vilket är på medelnivå. Om försäkringen behöver utnyttjas (och självrisk betalas) behöver inte fast självrisk betalas fler gånger under kommande 125 dagarna. Däremot behöver alltid den rörliga självrisken betalas.

Pris

Enklaste sättet att beräkna pris på kattförsäkringen är att göra en prisuppskattning via hemsidan. Det du bland annat anger är ras, kön och kattens födelsedata. Därefter väljs om det ska vara Bas eller Stor veterinärvårdsförsäkring samt vald självrisknivå. Det är även i detta läge som vissa rabatter går att få.

Rabatter

  • Boendeförsäkring hos Folksam Har du boendeförsäkring hos Folksam ges 10% på kattförsäkringen. Det gäller även om boendeförsäkringen tecknas samtidigt som kattförsäkringen tecknas.
  • Rabatt hos vissa kliniker På Folksams hemsida listas de veterinärvårdskliniker som samarbetar med Folksam. I det fall dessa används ges 300kr rabatt på gällande fast självrisk. Flera av dessa kliniker ger även en del rabatt på veterinärvården. Fördelen att välja dessa kliniker är att de uppfyller Folksams krav på vård av hög kvalité samt rimlig prissättning.

Tilläggsförsäkringar

  • Kattkullsförsäkring Kattförsäkring för uppfödare. Försäkringen innehåller bland annat försäkringsdelen Dolda Fel vilket är en trygghet att ha vid försäljning. Även livförsäkring och veterinärbesök via mobilen ingår.

I jämförelse med andra försäkringsbolag har Folksam väldigt få tilläggsförsäkringar. Det gör försäkringen något mindre flexibel att utforma utifrån egna behov.