Folksam är ett kundägt bolag där inga bonusar betalas ut. Folksam har 100 års erfarenhet av försäkringar.

Folksam kattförsäkring erbjuder dig ett omfattande skydd för din katt. Du kan försäkra din katt mot dyra veterinärkostnader och även ta en livförsäkring. Med Folksams kattförsäkring behöver du inte ligga ute med pengarna utan i de flesta fallen betalar du bara självrisken. Av Folksam får du snabb och bra service om din katt skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Prisexempel för Folksams kattförsäkring

Huskatt 2 mån från 539: -/ år (45 kr/mån.) Försäkringspremien blir högre om du har en raskatt och kan också variera beroende på var du bor.

Rabatter

Har du även ditt hem försäkrat i Folksam lämnar de 10 % rabatt på din kattförsäkring. Flera försäkringar hos Folksam kan sänka dina kostnader.

Veterinärvårdsförsäkring

Om det skulle hända din katt någon, den kan ju precis som vi bli sjuka eller råka utför någon olycka. Ett veterinärbesök kan bli väldigt dyrt och man vill ju inte hamna i det läget att man måste välja mellan att rädda sin katt eller att kunna betala en dyr veterinärräkning. Folksams veterinärvårdsförsäkring ger dig och din katt ett bra skydd. Försäkringen ersätter dig för utgifter du har i samband med undersökning, behandling och vård. Använder veterinären förbandsmaterial och medicin kan detta också ersättas men du får ingen ersättning för resekostnader. Behandling och vård måste vara utförd av legitimerad veterinär.

  • Maxersättning/år 20 000 kr 40 000 kr mot tillägg. Med 40 000 kr ersätts också kostnader för mediciner och rehabilitering med upp till 3 000 kr per försäkringsår.
  • Kan tecknas fr.o.m. katten är 6 veckor men inte ha fyllt 7 år.
  • Karenstiden är 30 dagar vid sjukdom
  • Fr.o.m. det året katten fyller 8 år sjunker högst belopp med 2 500 resp. 5 000 kr per år men sänks inte under 7 500 kr resp. 15 000 kr.
  • Du får ersättning för två kejsarsnitt, självrisker vid kejsarsnitt är alltid 5 000 kg + 25% av överskjutande kostnad.
  • Självrisken består av en fast del på 1 500 kr plus en rörlig del på 20 % för varje självriskperiod som varar i 125 dagar.

Livförsäkring

Med denna försäkring kan du få ersättning med försäkringsbeloppet om din katt skulle dö på grund av sjukdom eller olycksfall. Man beräknar kattens marknadsvärde när du köpte katten. Du kan också få ersättning om din katt förlorar fortplaningsförmågan. Livförsäkringsbeloppet sänks årligen med 20 % (men inte under 1 000 kr) fr.o.m. det år din katt fyller sju år. Det år din katt fyller 13 år upphör försäkringen att gälla.

Tilläggsförsäkringar

Folksams Dolda fel försäkring
Med denna försäkring kan du som uppfödare försäkra en hel kattkull.

Din premie
Försäkringspremien beror på flera faktorer, kattens värde, ras, kön och ålder samt var i Sverige du bor.

Kontakt:
Folksam djurförsäkring
Tel. 020-57 57 22