Kattförsäkring.nu

ICA Kattförsäkring

Maxersättning: 60 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 2000 – 3000 kr & 15 – 25 %
Självriskperiod: 130 dagar
Livförsäkring upphör: 13 år

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja ICA Kattförsäkring?

  • ICA-Bonus på försäkringspremien.
  • Ersättningsnivån sänks inte över tid.
  • Ingen karenstid.
  • Ingen åldersgräns på veterinärvårdsförsäkringen.
  • Livförsäkring kan tecknas upp till 8 års ålder.

Kattförsäkringen hos ICA är ett samarbete mellan ICA och försäkringsbolaget Svedea. Det finns vissa likheter mellan kattförsäkringarna från dessa två aktörer men även en rad skillnader.

En stor fördel med kattförsäkringen hos ICA är åldersgränserna. Veterinärvårdsförsäkringen har ingen åldersgräns alls och livförsäkring kan tecknas upp till 8 års ålder. Andra fördelar är att ersättning för medicin ges upp till hela försäkringsbeloppet och att ersättningsbeloppet aldrig sänks.

En nackdel är att den inte har några tilläggsförsäkringar utöver livförsäkringen.

Karenstid

De allra flesta försäkringsbolag har karenstid på sina kattförsäkringar. Det är enbart Svedea och ICA som inte tillämpar karenstid (2017). Tack vare detta kan man få ersättning från försäkringen redan första dagen efter att den tecknats. Detta till skillnad mot övriga bolag där den vanligaste karenstiden är 20 dagar.

Ålder

Kattförsäkringen kan tecknas från att katten är 6 veckor gammal. Det är samma nivå som alla andra bolag. En fördel är däremot att den inte har någon övre åldersgräns. Det går därmed att teckna veterinärvårdsförsäkring oavsett ålder på katten vilket är relativt ovanligt.

Livförsäkringen kan tecknas från 6 veckors ålder och upp till att katten är 8 år.

Veterinärvård

När försäkringen tecknas kan man välja mellan en ersättningsnivå på 30 000 kr eller på 60 000 kr. Detta belopp sänks aldrig utan är på samma nivå så länge som katten är försäkrad.

Med en ersättningsnivå på 60 000 kr (som inte sänks) erbjuder ICA en av de bättre nivåerna.

En fördel är även att kostnader för ordinerad medicin (receptbelagd) ersätts upp till hela ersättningsbeloppet.

Dolda Fel ingår förutsatt att veterinärvårdsintyg finns från att katten var 11 till 16 veckor gammal och att försäkringen tecknats före att katten blivit 4 månader. Det krävs då även att försäkringen varit obruten sedan dess.

Utöver att ersätta vård vid olycka eller sjukdom ges även 1000 kr för avlivning/kremering samt ersättning för MR/CT-undersökningar.

Sänkning

Det är mycket vanligt att försäkringsbolagen sänker ersättningsnivån på veterinärvårdsförsäkringen när katten når en viss ålder. Det sker däremot aldrig hos ICA vilket gör att man alltid har samma ersättningsnivå.

Livförsäkring

Livförsäkring är en tilläggsförsäkring som kan tecknas av den som har veterinärvårdsförsäkring hos ICA. Med detta tillägg kan man få ersättning om katten avlider eller måste avlivas på grund av sjukdom eller skada. Är katten en blandras, oregistrerad och helt utan meriter är högsta valbara försäkringsbelopp 1000 kr. Är den stambokförd samt registrerad via SVERAK går det att försäkra den upp till 10 000 kr. Försäkringsbolaget ger däremot aldrig högre ersättning än gällande marknadspris.

Från att katten är 8 år sänks livbeloppet med 20% varje år. Det kan däremot aldrig gå lägre än till 1000 kr. Vid 13 års ålder upphör livförsäkringen att gälla.

Självrisk

I likhet med hundförsäkringen från ICA så kan man välja nivå både på den fasta och den rörliga självrisken. Den fasta självrisken kan vara 2 000 kr eller 3 000 kr och den rörliga 15% eller 25%.

Självriskperioden är 130 dagar vilket betyder att den fasta självrisken bara betalas en gång inom denna period oavsett hur många veterinärbesök som genomförs. Däremot betalar man alltid den rörliga självrisken.

Både gällande valbar självrisk och antal dagar i självriskperioden ligger ICA lite över medelnivå. Det finns bolag med bättre villkor, men även ett flertal med sämre.

Pris

Det är ett flertal olika faktorer som påverkar vad priset på kattförsäkringen blir. Enklaste sättet att få prisförslag är att gå via hemsidan där man bland annat anger ras, ålder och om katten är registrerad hos SVERAK. På mindre än 2 minuter ges ett pris utifrån den information som lämnats. Man kan även fylla i ett formulär på hemsidan för att därefter bli uppringd av en försäkringsförmedlare och få hjälp med att räkna ut priset.

Rabatter

  • ICA-bonus Det går att få ICA-bonus på hela försäkringspremien förutsatt att man har ICA-kort eller kreditkort från banken.

Tilläggsförsäkringar

Det går inte att teckna tilläggsförsäkringar, utöver livförsäkringen, till kattförsäkringen från ICA. Generellt är det ovanligare med tilläggsförsäkringar till katter än till hundar men det finns att teckna hos vissa bolag. Har man behov av en förbättrad försäkring på en specifik punkt bör man därför jämföra kattförsäkring hos andra bolag.