Kattförsäkring.nu

IF kattförsäkring

IF kattförsäkring

1.8

Maxersättning: 60 000 kr
Maxersättning minskas: 5 000 kr/år från 10 års ålder
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 2 500 kr & 20% – 4 500 kr & 20%
Självriskperiod: 100 dagar
Livförsäkring upphör: 12 år

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja IF kattförsäkring?

 • Går att välja enbart fast självrisk
 • Livförsäkring alltid till 10 års ålder
 • Avbokningsskydd på köpet om du har hemförsäkring

IF har valt att skapa två färdiga försäkringspaket vilka är Katt och Stor Katt. Önskas enbart ett enklare försäkringsskydd räcker Katt medan de som även vill kunna få ersättning för exempelvis medicin, rehabilitering och magnetröntgen får välja det större paketet.

Fördelar med IF kattförsäkring är bland annat att veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring kan tecknas upp till 9 års ålder. Dessutom erbjuder de självrisknivåer utan rörlig självrisk samt ett självriskkonto för alla förmånskunder.

Karenstid

Som i stort sett alla försäkringsbolag har IF en karenstid på 20 dagar. År 2018 var det enbart Svedea som inte hade karenstid på sin kattförsäkring. Under karenstiden (som börjar räknas från att försäkringen tecknas) kan inte ersättning ges från försäkringen.

Om katten är född i Sverige, försäkras innan en ålder av 120 dagar, försäkras inom 10 dagar efter inköp och det vid inköp finns veterinärvårdsintyg som maximalt är 7 dagar gäller däremot ingen karenstid.

Ålder

När kattungen är 6 veckor kan veterinärvårdsförsäkringen tecknas. Detta är samma nivå som hos övriga försäkringsbolag. Den kan sedan tecknas upp till en ålder av 9 år vilket är högt.

Även livförsäkringen är möjlig att teckna från 6 veckors ålder och upp till 9 års ålder. Den löper sedan fram till att katten är 12 år.

Veterinärvård

IF har två försäkringspaket som de kallar för Katt och Stor Katt. De största punkterna som skiljer dessa två paket åt är:

 • Kejsarsnitt Med Katt ges ersättning för ett kejsarsnitt. Med Stor ges ersättning för två ingrepp.
 • Magnetkamera Försäkringarna kan ge 10 000 kr respektive 15 000 kr för undersökningar med magnetkamera, scientgrafi m.m.
 • Maxersättning Maximal ersättning per år är 30 000 kr respektive 60 000 kr. Sänkning av maximalt ersättningsbelopp är även olika (se nedan under sänkning).
 • Medicin, Rehabilitering, Resor Med Katt går det inte att få ersättning för medicin, rehabilitering eller resor. Det går det däremot med Stor Katt. Ersättningsnivån för mediciner är 60 000 kr och rehabilitering 6 000 kr. Om remiss ges till specialistveterinär kan resekostnaden dit (eller att veterinären kommer ut) ersättas med 3 000 kr per år. Vid avlivning kan ersättning ges med upp till 3 000 kr för avlivning och hantering.

Sänkning

Bägge försäkringarna sänker ersättningsbeloppet på veterinärvårdsförsäkringen succesivt från att katten blivit 10 år. Detta med 3000 kr (Katt) respektive 5 000 kr (Stor Katt). Sänkningen sker däremot aldrig under 10 000 kr respektive 15 000 kr.

Livförsäkring

Om en veterinärvårdsförsäkring tecknas ho IF går det att välja livförsäkring som tillägg. Det är mycket vanligt tillägg hos de med raskatt. Ersättning ges om katten dör, måste avlivas (beslut av veterinär) eller om den stjäls i utställningssammanhang.

Livförsäkring kan tecknas från att katten är 6 veckor fram till att den är 9 år. Med gräns på 9år ligger IF bland de bästa bolagen då de flesta har gräns på 6 eller 7 år. Den gäller fram till att katten fyllt 12 år. Sänkning av livbeloppet sker däremot från 7 års ålder. Varje år sänks beloppet med 20%. Något lägsta nivå som ersättningsnivån kan hamna på finns inte.

Självrisk

IF har fyra olika självrisknivåer vilket är positivt. Därmed finns stor möjlighet att välja en självrisknivå som passar utifrån behov och önskemål om rabatt på premien. Ju högre självrisk man väljer desto billigare blir försäkringen.

Lägsta självrisken är 2500 kr i enbart en fast avgift. Någon rörlig självrisk finns i detta fall inte. Nästa steg är enbart 4500 kr i fast självrisk. Andra alternativ är att välja någon av dessa fasta självrisknivåer men med tillägget på 20% rörlig självrisk.

Självrisk betalas inte om skada har uppstått av björn, örn, järv eller lo.

Genom att erbjuda flera olika självrisknivåer skapas en fördelaktig valbarhet för kunden. Att IF är ett av de få bolag som erbjuder självrisk utan rörlig avgift är även positivt.

Självriskperioden är 100 dagar. Under denna period betalas aldrig mer än en fast självrisk. Har försäkringen rörlig självrisk kommer däremot denna del behöva betalas av försäkringstagaren.

OBS - Från 1 februari 2018 har IF en rörlig och en fast del på kattförsäkringen. Dessa avgifter kan skilja sig mot vad som anges ovan.

Pris

Vad priset blir på kattförsäkringen beror på inköpspris, vald självrisknivå och vilken nivå på kattförsäkring som väljs. Det tar maximalt 3 minuter att fylla i information på hemsidan för att få ett pris presenterat.

Rabatter

 • Rabatt vid flera försäkringar Har du hemförsäkring eller bilförsäkring hos IF ges 10% rabatt på kattförskäringen. Har du både hem- och bilförsäkring ges 15% rabatt.
 • Självriskkonto Om du är förmånskund får du automatiskt ett självriskkonto. Förmånskund blir alla som har bil- och/eller hemförsäkring hos IF och betalar dessa via E-faktura/Autogiro. Med en av dessa försäkringar ges 200 kr per år, med bägge 300 kr och med även personförsäkring ges 400 kr till självriskkontot. Pengarna kan sedan användas för att betala självrisken vid kommande försäkringsärende.

Tilläggsförsäkringar

 • Avelskatt Har du en avelskatt kan försäkringstillägget Avelskatt eventuellt vara fördelaktigt. Försäkringen kan ge 100% av gällande marknadsvärde i ersättning i det fall som katten förlorar sin avelsförmåga innan en ålder av 6 år.
 • Kattuppfödare Kattuppfödare behöver ha ett bredare och mer anpassat försäkringsskydd. Bland annat ingår Dolda Fel och tillgång till ett gratis videomöte med FirstVet per år.

IF har valt att erbjuda mycket få tilläggsförsäkringar. Det kan delvis förklaras med att de har ersättning för medicin, rehabilitering och resor i deras största försäkringspaket Katt Stor. Men samtidigt skapar få tilläggsförsäkringar en mindre möjlighet för kattägaren att anpassa försäkringen utifrån eget behov.