IF kattförsäkring ingår i IF skadeförsäkringsbolag som är Nordens ledande. Bolaget ägs av finska Sampokoncernen.

Försäkra sin katt?

Att ha en oförsäkrad katt kan stå dig dyrt om din katt blir sjuk eller skadad. Ett veterinärbesök kan bli en kostsam historia utan försäkring. Ingen vill väl hamna i det läget att man måste avliva sin älskade katt för att man inte har råd med veterinärräkningen. IF kattförsäkring har fyra försäkringar att välja på. Den stora kattförsäkringen som ger din katt ett omfattande skydd men du kan också välja det billigare alternativet, kattförsäkring som ger ett mer grundläggande skydd. Du kan också teckna Stor Livförsäkring eller grundförsäkringen.

Rabatter

Köper du din försäkring via webben får du 20 % rabatt första året. Rabatten gäller oavsett om du köper en eller flera försäkringar.

Veterinärvårdsförsäkring

Tecknar du en veterinärvårdsförsäkring ger du din katt ett bra skydd om din katt blir sjuk, skadar sig eller råkar ut för någon olycka. OBS! Vård och behandling måste utföras av en legitimerad veterinär för att du ska kunna få ersättning för dina utlägg.

Stor Kattförsäkring

Med veterinärvårdsförsäkringen får du ersättning för veterinärvårdskostnader, medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar, veterinärens resor, dina egna resor om du blir remitterad till specialistveterinär, samt för kostnader om katten måste avlivas. Du får även ersättning för två kejsarsnitt.

  • Maxersättning/år 50 000 kr.
  • Kan tecknas från katten är 6 veckor.
  • Det år katten fyller 7 år sjunker maxersättningen med 5 000 per år till lägst 15 000 kr.
  • Du har två fasta självrisker du kan välja på 2 500 kr eller 4 500 kr. Utöver den fasta självrisken kan du även välja en rörlig del på 25 % som ger dig en lägra pris.
  • Du får ersättning för två kejsarsnitt.

Kattförsäkring (grundläggande skydd)

  • Maxersättning/år 25 000 kr per år.
  • Det år din katt fyller 7 år sjunker maxersättningen med 3 000 per år till lägst 10 000 kr.
  • Du får ersättning för ett kejsarsnitt.

Livförsäkring stor kattförsäkring

Om din katt dör eller måste avlivas, oavsett om det beror på sjudom eller olycksfall får du ersättning med hela försäkringsbeloppet. Du får även ersättning om din katt stjäls i samband med en kattutställning. Väljer du noll i livbelopp får din katt enbart skydd för veterinärvård.

Livförsäkring Kattförsäkring (grundläggande skydd)

Samma som ovan

Tilläggsförsäkringar:

Användbarhet, tillägg – Tillägg till Stor Kattförsäkring eller Kattförsäkring. Här får du ersättning med samma försäkringsbelopp som väljs i livförsäkringen. Använder du din katt till avel kan du få ersättning med hela försäkringsbeloppet om katten förlorar sin förmåga till fortplantning.
Trygghetsförsäkring för uppfödare – Denna försäkring ger dig som kattuppfödare trygghet om du sålt en kattunge med dolt fel eller en kattunge med medfödda fel som du väljer att behålla. Varje kull försäkras för sig.
Olycksfallsförsäkring – Vill du endast ha ett skydd för din katt om den skulle råka ut för ett olycksfall kan du välja liv- och veterinärvårdsförsäkring för det. Vid veterinärvård ges då en ersättning med högst 20 000 kr per år. Det år din katt fyller 7 år sjunker maxersättningen med 3 000 per år till lägst 6 000 kr.
Flockförsäkring – IF Kattförsäkring erbjuder dig med sju eller fler katter att teckna ett kollektivt veterinärvårdsskydd i en Flockförsäkring.

Din premie

Försäkringspremien beror på flera faktorer, kattens värde, ras, kön och ålder samt var i Sverige du bor. Du får rabatt på veterinärvårdsförsäkringen om du är skadefri och är du uppfödare och har minst tre avelskatter försäkrade kan du också få uppförarrabatt.

Kontakt

If Skadeförsäkring
Tel: 0771-655 655 07.30-21.00
Hemsida: www.if.se