Kattförsäkring.nu

ManyPets (Bought By Many)

Maxersättning: 140 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 14 dagar
Självrisk: 0 kr till 3000 kr + 15 – 25 %
Självriskperiod: Ett helt försäkringsår
Livförsäkring upphör: 9 år

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja ManyPets (Bought By Many)?

  • 15 % rabatt om du försäkrar mer än ett husdjur
  • Självriskperioden är hela 365 dagar
  • En av de högsta ersättningstaken på marknaden

ManyPets (tidigare Bought By Many) erbjuder marknadens högsta ersättning för veterinärvård. Dessutom sänks inte detta belopp med tiden, utan håller sig kvar på samma nivå oavsett din katts ålder.

Karenstid

Hos Manypets har du en karenstid på 14 dagar. Du kan alltså inte få ersättning för sjukdomar som uppstår inom denna tidsperiod. Om du däremot har bytt från ett annat försäkringsbolag, och inte har ett glapp i din tidigare försäkring, så gäller inte karenstiden.

Du kan inte få ersättning för kostnader som uppkommer på grund av att din katt avlidit till följd av sjukdom under de 14 första dagarna. Det gäller oavsett om din katt tidigare var försäkrat hos ett annat försäkringsbolag.

Många andra försäkringsbolag har en karenstid på minst 20 dagar.

Ålder

Kattförsäkringen kan tecknas från att katten är 4 veckor och har ingen övre maxålder. Livförsäkringen upphör vid 9 års ålder.

Veterinärvård

När du tecknar försäkringen kan du välja mellan 3 olika ersättningsbelopp: 30 000 kr, 60 000 kr eller 140 000 kr. Manypets erbjuder idag det högsta ersättningsbeloppet på marknaden med sina 140 000 kr. Det försäkringsbolag som ligger näst på tur erbjuder 120 000 kr.

Sänkning

Det försäkringsbelopp du väljer när du tecknar försäkringen ligger kvar på samma nivå under hela försäkringens livslängd. Vissa andra bolag väljer att sänka beloppet efter en viss ålder.

Livförsäkring

Vid tecknande av Premiumnivån ingår en livförsäkring redan från början. För Bas och Standard kan du välja att lägga till en livförsäkring.

Med en livförsäkring kan du bli ersatt om din katt blir stulen, försvinner eller avlider. Om din katt avlider ersätter försäkringen marknadsvärdet.

Om din katt blir stulen eller försvinner ersätter försäkringen kostnader för annonsering. Dessutom betalas en hittelön motsvarande kattens dubbla marknadsvärde om din katt återfinns.

Ingen ersättning lämnas för katter äldre än 9 år.

Självrisk

Du har en fast och en rörlig självrisk som du själv kan vara med och påverka i samband med att du tecknar försäkringen.

Katt under 9 år

När det gäller den fasta självrisken kan du välja mellan 0 kr, 1 500 kr eller 3 500 kr. När det gäller den rörliga kan du välja antingen 15% eller 25%.

Katt över 9 år

Fast självrisk: 1 500 kr eller 3 500 kr
Rörlig självrisk: 25%

Väljer du en högre självrisk betalar du en högre premium och tvärtom.

Pris

Priset för att teckna en kattförsäkring baseras på de uppgifter du fyller i. Du behöver fylla i kattens namn, ras, ålder, kön samt om katten är kastrerad eller inte. Därefter fyller du i uppgifter om dig själv: personnummer, e-postadress och postadress.

Du kan även, som nämnt ovan, vara med och påverka din självrisk vilket i sin tur påverkar premien.

Rabatter

Om du tecknar försäkring för mer än en katt får du 15% i rabatt på din premie.

Tilläggsförsäkringar

Om du vill ha ett mer omfattande skydd kan du välja att lägga till någon av de tilläggsförsäkringar som finns.

Tidigare besvär - Du kan få ersättning på upp till 7 000 kr för veterinärvårdskostnader som uppstår på grund av tidigare besvär. För att det ska räknas som ett tidigare besvär behöver din katt ha behandlats, medicinerats eller undersökts för det inom de senaste 2 åren. Det gäller fram till 3 månader innan starten av försäkringen.

Pengar tillbaka - För varje år din katt är skadefri får du tillbaka 20% av din årliga premie.

Livförsäkring - Se mer ovan under rubriken ”Livförsäkring”.