Kattförsäkring.nu

Moderna Kattförsäkring

Maxersättning: 120 00 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1100 – 4000 & 15 %– 25
Självriskperiod: 180 dagar
Livförsäkring upphör: 13 år

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Moderna Kattförsäkring?

  • Ingen sänkning av livbeloppet. Fullt belopp till 13 års ålder.
  • Ingen sänkning av veterinvårdsbeloppet.
  • Valbar veterinärvårdsbelopp.
  • Möjlighet att slippa karenstiden.
  • Låg självrisk.

Vår kattförsäkring ger omtanke om din katt hela livet

Med citatet ovan inleder Moderna Försäkringar presentationen av sin kattförsäkring på deras hemsida. Det sammanfattar även försäkringens stora fördel. Varken på veterinärvårdsförsäkringen eller på livförsäkringen sker någon succesiv minskning av ersättningsbeloppet. Det är alltså alltid möjligt att få full ersättning oavsett ålder på katten

Veterinärvårdsförsäkringen kan väljas med 25.000-75.000 kr ersättningsbelopp. Stort plus ges för 365 dagars självriskperiod vilket är tre gånger så länge som många av dess konkurrenter.

Deras livförsäkring får extra gott betyg. Detta både för att inte minskning finns av livbeloppet och att den gäller till att katten blir 13 år. Dessutom går det att få ersättning från denna försäkring vid förlorad avelsförmåga

Svagheten ligger i att det finns få vägar att gå för att få rabatt på försäkringen. Dessutom är utbudet av tilläggsförsäkringar mycket litet. Många bolag har ett flertal tillägg som kan möta kunden unika behov. Finns dessa behov (ex hos uppfödare) kan annat bolag behöva kontaktas.

Karenstid

Karenstiden hos Moderna Försäkringar är 20 dagar. Detta i likhet med de allra flesta försäkringsbolag (enbart Svedea som har 0 dagar). Däremot finns möjlighet att slippa denna karenstid. Det sker om försäkringen tecknas för en katt som är max 14 veckor gammal förutsatt att det finns veterinärvårdsintyg som köparen fick vid överlämning. Detta ska då varit max 7 dagar gammalt och självklart utan anmärkningar.

Ålder

Som hos alla andra bolag gäller kravet att katten ska vara 6 veckor eller äldre för att försäkringen ska få tecknas. Regeln gäller både på veterinärvårdsförsäkringen och på livförsäkringen. Katten får maximalt vara 7 år när veterinärvårdsförsäkring tecknas. En del bolag har denna gräns på 6 år medan andra har upp till 9 år eller ingen övre gräns alls.

Gällande livförsäkringen kan även den tecknas till katten är 7 år. Eftersom spannet är mellan 5-9år på den punkten hos försäkringsbolagen ligger Moderna på medelnivå. Livförsäkringen upphör när katten är 13år vilket är bland de högsta åldrarna. Även om livförsäkringen förbättrar betyget något så är det framförallt veterinärvårdsförsäkringen som avgör betyget.

Veterinärvård

När försäkringen tecknas får man välja på maxbelopp på 25.000 kr, 50,000 kr eller 75.000 kr. Grundnivån är på 25.000 kr men det går alltså att välja högre nivå genom olika tillägg.

Att erbjuda tre olika nivåer är bra för valbarheten och med 75.000 kr ligger de bland de bättre bolagen gällande ersättning. Det finns några få som har ännu högre ersättningsnivå men 75.000 kr får ses som klart godkänt.

Om nivån är på 50.000 eller 75.000 kallas försäkringen för Dubbel Veterinärvård och innefattar då även MR, CT och liknande röntgenformer. Detta ingår alltså inte i Enkel veterinärvård då maxtaket är 25.000 kr.

Sänkning

Oavsett vilken ålder katten når så är alltid veterinärvårdsförsäkringen på samma nivå. Det är en stor fördel med Moderna. Många andra väljer att sänka ersättningsnivån med några tusen varje år efter att katten nått en viss ålder. Under de första åren gör det inte så stor skillnad med på de äldre katterna kan det verkligen vara olika.

Hos Moderna ges 25-75.000 kr i ersättning alltid, hos andra bolag kan ersättningen tack vare minskning gå ner till 10-15.000 kr.

Livförsäkring

Ett försäkringstillägg som är relativt vanligt är Livförsäkring. Kortfattat ger denna försäkringsdel ersättning om veterinär anser att katten behöver avlivas eller om den dör genom ex. sjukdom eller olycka. I denna livförsäkring ingår även ersättning om katten förlorar sin avelsförmåga.

I likhet med alla andra bolag så är det marknadspriset som avgör ersättningsbelopp. Därmed avgör bland annat ålder och ras ersättningsbelopp. Om det handlar om att bondkatt/blandraskatt är maximalt ersättningsbelopp 1000 kr förutsatt att inte finns officiella utställningsmeriter. Någon självrisk är det inte.

I jämförelse med många andra kattförsäkringar är livförsäkringen hos Moderna extra bra. Detta eftersom de inte har någon sänkning av livbeloppet oavsett ålder på katten. Många sänker livbeloppet med en viss procent vid en viss ålder på katten men så sker alltså inte här.

Livförsäkringen kan tecknas från att katten är 6 veckor till att kytten fyllt 7 år. Därefter gäller den till katten fyllt 13 år.

Självrisk

Den fasta delen i självrisken är alltid lika hos Moderna 1500 kr. Det är låg självrisk som är bland de lägre i jämförelse med andra kattförsäkringar. Utöver den fasta självrisken finns valbar rörlig del. Man kan då välja mellan 15 % eller 25 %.

Genom att ha en fast självrisk på 1500 kr och en rörlig på 15 % ligger de bland de billigaste alternativen. Väljer man istället 25 % i rörlig del blir premien något högre. Men här ligger Moderna ovanligt lågt. Det kan låta paradoxalt att det är bra att erbjuda en hög självrisk. Men genom att göra detta pressas premien. I jämförelse mot andra bolag erbjuder en ovanligt låg högsta nivå.

Den stora styrkan hos bolaget är istället självriskperioden vilken är på imponerande 365dagar. Under ett helt kalenderår behöver alltså enbart en fast avgift betalas. Många andra bolag ligger kring 100 dagar. Blir det flera veterinärbesök under ett år kan detta därmed vara det bästa ekonomiska valet. Detta även om premien skulle vara högre än dess konkurrenter.

Pris

Det som avgör priset på kattförsäkring hos Moderna är Ras, Kön, Inköpspris och Födelsedatum. På hemsidan kan detta anges och ett prisförslag presenteras.

Kom ihåg att det ges rabatt om flera försäkringar finns hos bolaget. Se nedan.

Rabatter

Genom att ha minst två försäkringar hos Moderna blir man automatiskt Bonuskund. Även försäkringar hos Atlantica samt Bilsport & MC gäller för detta.

De försäkringar som ingår i Bonusprogrammet är Bil, Hem, Villa, Olycksfall, MC och Båt.

  • Två försäkringar ger 5%, tre ger 10%, fyra ger 15% och fem försäkringar ger 20% rabatt
  • Bonuskunder får minskad självrisk med upp till 1000 kr.

Även om det är bra med samlingsrabatt så ger bolaget förhållandevis få rabatter. Det finns ett flertal andra bolag som ger rabatt om katten är kastrerad, om försäkringen tecknas tidigt m.m.

Tilläggsförsäkringar

Utbudet av tilläggsförsäkringar är relativt litet hos Moderna. Enligt hemsidan finns enbart en extra reseförsäkring tillgänglig. Men samtidigt ingår ett stort försäkringsskydd redan i försäkringen. Om Dubbel veterinärvård väljs får man exempelvis även med hjälp med olika slags röntgenundersökningar. Dessutom ingår en reseförsäkring.

  • Rese Så länge man åker till ett land som inte kräver karantänförfarande (se Jordbruksverket.se) är katten försäkrad på resan. Detta upp till 30 dagar. Om man vill vara borta länger kan Moderna kontaktas för en passande försäkringslösning.
  • Livförsäkring Se ovan.