Kattförsäkring.nu

Svedea kattförsäkring

Svedea kattförsäkring

3.0

Maxersättning: 90 000 kr
Maxersättning minskas: Nej
Karenstid: 0 dagar
Självrisk: 1 800 kr & 15% – 4 500 kr & 25%
Självriskperiod: 130 dagar
Livförsäkring upphör: 13 år

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Svedea kattförsäkring?

 • Ingen karenstid på veterinärvårdsförsäkringen.
 • Maxbeloppet på veterinärvårdsförsäkringen minskas inte över tid.
 • Flera vägar för att få rabatt.
 • Låg självrisk.
 • Flera olika tilläggsförsäkringar.

I mitten av 2015 började försäkringsbolaget Svedea att erbjuda hund- och kattförsäkring. De hade som mål då att förändra och förenkla för försäkringstagaren. Bland annat har de därför fri flytträtt, ingen karenstid och försäkrar även katter som tidigare haft sjukdomar utan att begränsa försäkringsskyddet.

Flexibiliteten visar sig även i att det inte finns någon övre gräns för hur gammal katten får vara för att veterinärvårdsförsäkring ska få tecknas och att maxersättningen kan anpassas efter eget behov. Även gällande självrisk finns valbarhet för kunden.

Svagheten ligger i dess livförsäkring som kräver att katten inte är äldre än 5 år när den tecknas samt att ersättningsnivån minskas successivt till 1000 kr.

Karenstid

Svedea har ingen karenstid på sin kattförsäkring vilket de är ensamma om. Det överlägset vanligaste är att karenstiden är 20 dagar. Hos många bolag går det visserligen att komma undan karenstiden om försäkringen tecknas mycket tidigt. Men på denna punkt har Svedea det bästa alternativet.

Ålder

I likhet med övriga försäkringsbolag måste katten vara minst 6 veckor innan försäkringen kan tecknas hos Svedea. Detta gäller både veterinärvårdsförsäkringen och livförsäkringen.

En stor fördel är att de inte har någon övre gräns för hur gammal katten får vara för att veterinärvårdsförsäkringen ska få tecknas. Nackdelen är att livförsäkringen måste tecknas innan katten blivit 5år, de flesta andra bolag har 6år eller 7 år som gräns. Den upphör sedan vid 13 års ålder vilket är mycket bra. Det är vanligt att försäkringen slutar gälla när katten når en ålder av 10-13 år hos många andra bolag.

Veterinärvård

Maxersättning på veterinärvårdsförsäkringen är i grunden 25.000 kr. På denna punkt ligger de på medelnivå. Det finns bolag med lägre ersättningstak samtidigt som det går att få ända upp till 100.000 kr hos andra.

Den som vill ha högre maxersättning kan däremot skapa detta genom att välja en högre nivå. Då går det att välja ersättningsnivå på 50.000 kr eller 75.000 kr. Med en nivå på 75.000 kr är försäkringen en av de bättre på marknaden.

Sänkning

Många försäkringsbolag har en viss sänkning av maxersättning per år efter att katten når en viss ålder. Fördelen med Svedea att någon sänkning aldrig sker. Den maxnivå som finns på veterinärvårdsförsäkringen är därmed alltid på samma nivå.

Livförsäkring

De som har veterinärvårdsförsäkring hos Svedea kan även teckna en livförsäkring. Det innebär att man får ersättning om katten avlider. Ersättningsbeloppet grundar sig på marknadspris (likt hos andra bolag). Det som bland annat spelar in är då ålder, ras och meriter.

Från och med att katten är åtta år sänks livbeloppet med 20% varje år. Den lägsta nivån som livbeloppet kan hamna på är 1000 kr. Därefter ges inte längre ersättning. Sänkningen är vanligt förekommande hos försäkringsbolagen även om det finns de utan sänkning alls.

Gällande lägsta livbelopp (1000 kr) ligger Svedea på medelnivå. Det finns de som inte har något lägstabelopp alls samt de där denna nivå ligger på några tusen.

Som tidigare nämnts måste livförsäkringen tecknas innan katten fyllt fem år och gäller sedan till den fyller 13 år.

Självrisk

Som lägst kan en självrisk väljas på 1500 kr + en rörlig del på 15% av kostnaden. Det gör att de ligger bland de lägre försäkringsbolagen på denna punkt. De dyraste har självrisk kring 2000 kr och en rörlig del på 25 %. Den högsta självrisken som kan väljas är 4500 kr och rörlig del på 25%. Det är bland de högre självriskerna som går att välja.

Självriskperioden är 130 dagar. Under en självriskperiod betalas bara en självrisk även om besök hos veterinär sker vid ett flertal tillfällen. Det är vanligt att självriskperioden är 100, 120 eller 130 dagar. Det finns däremot bolag med hela 365 dagar.

Genom att ha en av de lägsta och en av de högsta självrisknivåerna får Svedea mycket bra betyg på denna punkt. Detta även eftersom självriskperioden är klart godkänd.

Pris

Priset på kattförsäkringen varierar kraftigt beroende på ett flertal faktorer. Detta i likhet med alla andra försäkringsbolag som erbjuder kattförsäkring. Bästa sättet att få ett prisförslag är att, via hemsidan, ange ras, kattens födelsedatum, kön samt om katten är stambokförd, kastrerad och ID-märkt. Därefter kan ett pris presenteras.

Kom ihåg att det går att få ett flertal rabatter vilket kan pressa priset rejält.

Rabatter

 • Försäkra kattungen innan fyra månaders ålder och få 30% rabatt
 • Är du uppfödare får du 30% rabatt
 • Försäkra tre eller fler katter och få 10-20%rabatt
 • Är katthanen kastrerad ges 5% rabatt
 • Har du även hundförsäkring hos Svedea ges 10% rabatt
 • Jobbar du som djursjukhuspersonal eller veterinär ges 20% rabatt

Som mest går det att få 50% rabatt på kattförsäkringen.

Tilläggsförsäkringar

 • Livförsäkring Ger ersättning om katten dör eller om den måste avlivas
 • Reseförsäkring Ger ersättning för avbokad resa om kattägaren behöver vara hemma med allvarligt sjuk. Kan även ge ersättning för avbruten resa för att komma hem till en sjuk katt. Är katten med på resan ingår ersättning för förlorat kattpass, om katten får exotiska sjukdomar eller om vistelsen måste förlängas.
 • Avelsförsäkring Ger ersättning för fertilitetsutredning, behov av att vara hemma och vårda kattunge samt för förlorad avelsförmåga