Kattförsäkring.nu

Sveland kattförsäkring

Sveland kattförsäkring

3.0

Maxersättning: 100 000 kr
Maxersättning minskas: Till 60 000 kr vid 10 års ålder
Karenstid: 20 dagar
Självrisk: 1 700 kr & 15% – 2 300 kr & 25%
Självriskperiod: 125 dagar
Livförsäkring upphör: 10 år

Betyg

Karenstid:
Ålder:
Veterinärvård:
Livförsäkring:
Självrisk:
Pris:

Varför välja Sveland kattförsäkring?

 • Tre olika försäkringsnivåer
 • Upp till 100 000 kr i ersättning (Svealand Maximal)
 • Ingen sänkning av livbelopp (Svealand Maximal)

Sveland erbjuder flera olika försäkringsnivåer med allt från den smala olycksfallsförsäkringen till den betydligt mer omfattande Katt Maximal med hela 100 000 kr i ersättningsnivå.

Deras upplägg med olika försäkringsnivåer och valbara försäkringstillägg skapar en mycket bra valmöjlighet för kunderna. Utöver är det positivt att kunder får kontakta First Wet tre gånger gratis per år samt att de har Boost som kan höja ersättningsnivån på försäkringen.

Karenstid

I grunden har Sveland en karenstid på 20 dagar. Från dagen att försäkringen tecknas behöver det alltså gå 20 dagar till att den går att utnyttja. Det går däremot att slippa denna karenstid. Det gäller om följande är uppfyllt: Försäkring tecknas innan 5 månaders ålder, inom 10 dagar efter köpet och det finns veterinärvårdsförsäkring vid köpet som max är 7 dagar gammalt. Detta intyg ska då självklart vara utan anmärkningar.

Ingen karenstid uppstår vid byte av försäkringstagare (vanligt vid försäljning/överlåtelse av katt). Detsamma gäller om byte av försäkringsbolag sker och försäkringarna motsvarar varandra gällande omfattning.

Ålder

Svelands veterinärvårdsförsäkring kan tecknas från att katten är 6 veckor och upp till och med att katten är 6 år. Önskas försäkring för katt över 6 år får helt enkelt annat försäkringsbolag kontaktas. Det finns bolag med gräns på 7, 8 och 9 år samt de utan åldersgräns.

I likhet med veterinärvårdsförsäkringen kan livförsäkringen tecknas från 6 veckors ålder och upp till 6 år. Den upphör sedan att gälla när katten blir 10 år. Även här ligger de bland de lägre gällande åldersgräns. Det finns livförsäkringar som kan tecknas upp till en ålder av 9 år och som gäller upp till 13 års ålder.

Veterinärvård

Sveland erbjuder tre nivåer på sin kattförsäkring. Ibland nämns enbart två då den första nivån ger ett mycket smalt försäkringsskydd.

 • Katt Olycksfall Ger maximalt 20 000 kr i veterinärvård. Detta enbart vid olycksfall samt förgiftning. En mycket billig kattförsäkring men som samtidigt inte ger vård vid exempelvis sjukdom. Det går även att teckna en livförsäkring som komplement. Även här ges enbart ersättning vid olycksfall. Andra tillägg som kan väljas är rehabilitering, medicin samt Boost. Se tilläggsförsäkringar. Denna artikel handlar däremot främst om Favorit och Maximal. Detta eftersom de två är det vanligaste kattförsäkringarna som tecknas hos Sveland.
 • Katt Favorit Favorit är den mest populära kattförsäkringen hos Sveland. Här går det att välja på maximalt ersättningsbelopp mellan 20, 40 eller 60 000 kr. Det finns även en rad tilläggsförsäkringar Se rubrik Tilläggsförsäkringar.
 • Katt Maximal Försäkringsbolagets bästa kattförsäkring. Här ges exempelvis 100 000 kr i ersättning i veterinärvårdsförsäkringen vilket gör att de har en av de bästa ersättningsnivåerna på marknaden. Här ingår även försäkringsdelar som måste tecknas som tillägg till Favorit. Detta exempelvis Rehabilitering och Medicin. Utöver ges även utökat skydd vid behov av MR/CT.

Sänkning

Favorit har ingen sänkning av maximal ersättning på veterinärvårdsförsäkringen. På Maximal sänks däremot ersättningen till 60 000 kr efter att katten fyllt 10 år.

First Vet

Med kattförsäkring från Sveland ges tre kostnadsfria kontakter med First Vet, en webbtjänst där man får möta veterinär via webben.

Livförsäkring

Livförsäkringen är en tilläggsförsäkring som kan tecknas i samband med att veterinärvårdsförsäkringen tecknas. Den kan även tecknas vid ett senare tillfälle. Ersättning går att få upp till gällande marknadsvärde om katten avlider till följd av sjukdom eller olycka. Detsamma gäller om veterinär anser att avlivning bör ske.

Livförsäkring kan tecknas från 6 veckors ålder och upp till 6 år. Den gäller sedan till 10 års ålder. På Favorit sänks livbeloppet med 20% från att katten blir 7 år. Däremot kan livbeloppet aldrig gå under 4 000 kr. Med Maximal sker ingen sänkning utan full ersättning kan ges så länge som försäkringen är aktiv.

Genom deras Liv- användbarhetsförsäkring kan en del av gällande livbeloppet betalas ut om katten förlorar fortplantningsegenskap. Det krävs däremot att katten tidigare haft ungar för att ersättning ska ges vid ett senare tillfälle.

Självrisk

Den fasta självrisken kan väljas på 1600 kr eller 2 200 kr. Den rörliga kan väljas på 15% eller 25%. Det skapar fyra olika kombinationer att välja på. Att erbjuda flera olika möjligheter för försäkringstagaren att välja på är bra och med 1600 kr + 15% ligger de i nivå med de allra lägsta självriskerna.

Självriskperioden är 125 dagar. Om ett försäkringsärende uppstår och den fasta självrisken betalas behöver du aldrig betala den igen inom de kommande 125 dagarna. De flesta försäkringsbolag har 100-125 dagar i självrisknivå. Det är enbart Moderna som sticker ut med hela 365 dagar.

I det fall som katten skadas under en bilfärd behöver däremot inte fast självrisk betalas. Detta förutsatt att katten befunnit sig i en förankrad bur alternativ bakom lastgaller.

Pris

Via hemsidan går det att se aktuellt pris beräknat på bland annat ras, kön samt om katten är kastrerad eller inte.

Rabatter

 • Skadefritt år Varje år som försäkringen inte utnyttjats (skadefritt år) ges 5% rabatt på försäkringen. Som mest går det att få 20% rabatt.
 • Webbrabatt Teckna försäkringen via internet och få 10% rabatt första året

Tilläggsförsäkringar

 • Liv- och användbarhetsförsäkring Se Livförsäkring ovan
 • Rehabilitering Ger upp till 3 000 kr för rehabiliterande åtgärder efter sjukdom/skada. Åtgärderna ska då vara remitterade av veterinär.
 • Medicin Ger ersättning som motsvarar 75% av de receptbelagda mediciner som ordinerats av veterinär. Max 3 000 kr
 • Boost Sveland Boost innebär att ersättningsnivån på veterinärvårdsförsäkringen kan höjas med 20 000 kr. Skulle gällande ersättningsnivå överskridas kan därmed boosten aktiveras och nivån höjas med detta belopp.
 • Dolda Fel för kattkull För kattuppfödare som vill skapa en säkerhet vid försäljning.
 • Sveland Katteri Försäkring anpassade för katteri. Kan ändras utifrån behov av ersättningsnivåer, självrisk m.m.